Kursy językowe indywidualne

favicon_poligloci

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że znajomość języków obcych to obecnie przepustka do sfery większych możliwości i korzyści. Rozumiemy też, że w dużej mierze język obcy stanowi jedynie środek do osiągnięcia wyznaczonego celu, dlatego ze szczególną starannością dbamy o cenny czas klienta, jak też o to, by cel ten osiągnął bez zbędnego stresu.

English language school. Lesson, teacher and student talking

Zastanawiasz się nad udoskonaleniem wiedzy językowej? Skontaktuj się z nami, a ułożymy indywidualny kurs językowy szyty na miarę Twych potrzeb.

Kursy językowe
dla wymagających

favicon_poligloci

Od początku naszej działalności specjalizujemy się w kursach językowych indywidualnych, skierowanych do osób o nietypowych brakach językowych bądź potrzebie elastyczności w zakresie organizacji zajęć. W oparciu o zgromadzoną wiedzę i wieloletnie doświadczenie podpowiadamy, jaki poziom znajomości języka jest niezbędny na danym szczeblu kariery zawodowej (link do poziomów znajomości języka). Oferujemy przygotowanie do egzaminów FCE, CAE, CPE, LCCI i ich odpowiedników w innych językach, jak również egzaminów branżowych.

Kadra dydaktyczna na najwyższym poziomie

favicon_poligloci

Wszystkie zajęcia w naszym Centrum prowadzone przez wyspecjalizowaną kadrę dydaktyczną, lektorów, posiadających wykształcenie filologiczne jak i native speakerów z wykształceniem wyższym.

Elastyczność zajęć

favicon_poligloci

Mogą one odbywać się w domu klienta, pracylub  online w dowolnym dla klienta czasie. Dni i godziny zajęć mogą być ruchome.

Opieka na każdym etapie nauki

favicon_poligloci

Od czego zacząć? Od filiżanki dobrej kawy. Przed rozpoczęciem nauki spotykamy się i określamy poziom znajomości języka klienta poprzez krótki test pisemny i ustny. Następnie ustalamy tryb organizacji zajęć, ewentualną długość kursu i jego zakres, niezbędny do osiągnięcia wyznaczonego celu. Kierujemy się przy tym założeniami metodycznymi UE, zgodnie z którymi realizacja każdego z sześciu poziomów zaawansowania wiedzy językowej – A1, A2, B1, B2, C1, C2 (link do opisu poziomów) – to minimum 120 godzin lekcyjnych. Wybieramy nauczyciela/prowadzącego lekcje – lektora polskiego z wykształceniem filologicznym lub native speakera z wykształceniem wyższym, w tym branżowym. Ponadto, stały opiekun klienta nie tylko pomoże rozpocząć zajęcia, ale będzie czuwać nad płynnym i elastycznym ich przebiegiem.