Wymagania językowe

favicon_poligloci

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH ZAWODOWYCH

  • Menadżer, Lider Projektu, starszy księgowy, lekarz (TOEIC – powyżej 900 pkt, CEF – C2): zdolny do reprezentowania firmy, prowadzenia negocjacji w języku angielskim, oceny informacji i podejmowania na tej podstawie decyzji, podpisywania kontraktów z partnerami, dla których angielski jest językiem ojczystym.
  • Kierownik zespołu, Koordynator, księgowy, pracownik działu obsługi klienta (TOEIC – 850 pkt, CEF – C1): zdolny do reprezentowania firmy podczas spotkań, przeprowadzania prezentacji, zawierania standardowych umów i swobodnego poruszania się w środowisku anglojęzycznym.
  • Członek zespołu projektowego (TOEIC – 750 pkt, CEF – B2): może aktywnie uczestniczyć w spotkaniach odbywających się w całości w języku angielskim, zdolny do wygłaszania krótkich przemówień.
  • Asystent, recepcjonistka (TOEIC – 650 pkt, CEF – B1+): pracownik, który uczestniczy w spotkaniach w języku angielskim jako wsparcie prelegenta, zdolny do przygotowywania notatek.
  • Hostessa, kelnerka, barmanka (TOEIC – 550 pkt, CEF – B1): może w ograniczonym stopniu funkcjonować w środowisku anglojęzycznym. Czynności ograniczają się zwykle do udzielania prostych informacji osobiście, przez telefon lub e-mail.