Test językowy

favicon_poligloci

Zastanawiasz się nad kursem językowym? Świetnie! W związku z tym zapraszamy do rozwiązania testu językowego poziomującego. Po co?

Zachęcamy do rozwiązania testu językowego również po realizacji kursu, by ocenić poczynione postępy!

Dlaczego warto rozwiązać
test językowy?

favicon_poligloci

Po pierwsze, dla własnej świadomości i oceny aktualnego poziomu znajomości języka. Po drugie, test językowy pozwoli nam zaproponować Ci kurs najbardziej odpowiadający Twoim potrzebom, określić zakres merytoryczny zajęć, tryb i sposób ich organizacji, jak też materiały i narzędzia metodyczne. Po trzecie, test stanowi również dobry sposób nauki, więc możesz go potraktować jako wstęp do pierwszej lekcji.

Jak przebiega
test językowy?

favicon_poligloci

Na stronie znajdziesz bezpłatne testy poziomujące z języka angielskiego i niemieckiego. Test składa się z 50 pytań. Do każdego pytania podane są cztery warianty odpowiedzi, z czego tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Po rozwiązaniu testu, na wskazany wcześniej adres mailowy, zostanie przesłany wynik w postaci ilości uzyskanych punktów i osiągniętego według skali UE poziomu znajomości języka obcego.